Tööalane coaching

Tööalane coaching kasvatab sinu enesekindlust oma tööalases rollis, aitab oma tööd ja rolli mõtestada, aitab teha karjäärivalikuid ning suurendada teadlikkust oma tugevustest, aitab luua selgust tööalastes väljakutsetes, suunab ja toetab sinu arengut juhi või spetsialistina.

Tööalane coaching on life-coachingu üks alaliike ja suunatud peamiselt tööga seotud teemadele.

Näiteid teemadest:

  • Millise töö peaksin valima? Meeleolud vahelduvad – ühel päeval tundub töö mulle huvitav ja väljakutseid pakkuv, teisel päeval on stressi tase üüratu ja kogu tegevus tundub mõttetu... kuidas ma tean, et järgmises kohas, kuhu lähen, samamoodi ei või juhtuda?

  • Kuidas olla juhina edukam? Kuidas tõmmata inimesed endaga kaasa ja tekitada tõelist meeskonnatunnet? Kuidas suurendada inimeste enda vastutustunnet, et ma ei peaks neil kogu aeg seljas elama... Minu kavatsused on parimad, aga ikka tundub aeg-ajalt, et reaalsus on midagi muud.

  • Kuidas leida aega? Ülesandeid sajab sisse uksest ja aknast. Ja kõigega on vaja tegeleda kohe. Räägin juhiga, kuid paljut see ei muuda. Olen õppinud palju nippe, kuidas tõhusam olla, kuid kuskilt tuleb piir ette...

  • Kuidas toime tulla ebameeldiva juhiga/kolleegiga? Mõni inimene on kohe täiesti võimatu, lähened sa talle heaga või halvaga. Ainult nii teha nagu tema tahab, ei ole ilmselgelt õige. Kuid siis võib asi minu jaoks käest ära minna...

  • Kas ma teen õigeid asju? Ma tean, mida ma tahan, kuid kas liigun sinnapoole kõige paremalt viisil? Kust saada ideid? Mis annaks mulle kindlust, et toimetan parimal viisil?

  • Tööalaste oskuste arendamine. Hakkan entusiastlikult pihta, kuid enamasti entusiasm raugeb peagi ja uus algus mattub muude asjade alla. Avastan end jälle samast kohast, maadlemast samade väljakutsetega. Kuidas saavutada püsiv muutus?

  • Raskete otsuste tegemine. Oleks elu nii lihtne, et valida on vaid hea ja halva variandi vahel. Tihti on vahed väikesed aga kaalul on palju. Üks inimene soovitab üht, teine teist. Isegi mõtlen ühel päeval ühte moodi, teisel päeval jälle vastupidi. Tahaks, et otsustamise protsess oleks selge ja lihtne.

Coachingu minimaalne kokkulepe on 3 kohtumist (a 60-90 min). Parima tulemuse saavutamiseks on hea kohtuda üle nädala 2-6 kuu jooksul. Esimene kohtumine on tasuta.

Head koostööpartnerid