Kliendid minust


koolitusprogramm „Tuleviku liidrid“, moodul „Juhin ennast“

 • Väga empaatiline ja armas koolitaja. Tekitas väga turvalise keskkonna, kus õppida, küsida ja eksida.
 • Elulised näited, selge ja meeldiva häälega, praktiliste kogemuste jagamine.
 • Oskas juhtida inimesi õigele teele, õigete vaatenurkade ja tulemusteni.
 • Väga hästi seletatud ja põhjendatud situatsioonid.
 • Muljet avaldavalt, koostööle haarav, aktiivselt mõtestatud ja heade ning suurte kogemustega.

Ericsson Eesti AS, projektimeeskonna koostööseminar

 • Well prepared training
 • Really useful to development a great team
 • Koolitaja oli väga hästi ettevalmistunud vastavalt tiimi vajadustele
 • Very dynamic activities
 • Useful tips to improve the team work every day
 • Great skilled trainer

Veeteede Amet, meeskonna koostööseminar

 • Treeneriga oli hea kontakt ja positiivne suhtlus
 • Meeldiv suhtleja ja inimlik, piisavalt asjalik
 • Asjalik, teadmised vastavalt koolitusele
 • Mõistan paremini kaastöötajaid ja oskan paremini ka enda käitumist kontrollida.
 • Annab hea emotsiooni ja nägemuse heast meeskonnast

juhtide arenguprogramm, moodul “Juhi vestlused”

 • Sain palju infot, kuidas käituda raskemates olukordades. Kuidas avada inimest Kuidas anda tagasisidet. Praktilised ülesanded olid väga meeldivad
 • Olen hoidnud pausi oma arenguvestluste alustamisele töötajatega, et käia enne sellel koolitusel. Tunnen, et see andis mulle piisavad juhised seda paremini teha ja andis mulle suuna
 • Väga põnev oli. Praktilised ülesanded meeldisid
 • Koolitus oli tugeva mõjuga – andis juurde nii mõnegi uue mõtte, kui pani kõrvalinfona juurdlema mõne seni teadvustamata probleemi üle ettevõttes

getter lukjanov, ettevõtja

Iga Maarika coaching-sessioon oli minu jaoks väga väärtuslik, sest malbelt ja empaatiliselt, kuid konkreetselt ja teadlikult suunas ta mind erinevate küsimustega just vajalike taipamisteni. Igal seansil oli mu jaoks rohkelt ahhaa-momente ja heureka hetki, mis andsid mulle olulisi vastuseid, suunanäitajaid edasiminekuks ja toetuspunkte otsuste tegemisel. Tänu coachingul saadud arusaamisele näiteks selle osas, mida ma tööalaselt tegelikult väärtustan ja vajan, oskasin teha oluliselt targemaid otsuseid ja valikuid. Avanenud teadlikkus on mulle selles vallas mitmel korral meelde tuletanud, et hoiaksin end fookuses ega laseks kõrvale kalduda.

malle pärtel, ettevõtja

Maarika on olnud nüüdseks minu coach peaaegu aasta. Katsetasin eelnevalt ka kolme teise coachiga, aga ei tekkinud sellist sidet, et nad oleks mulle andnud täpselt seda mida vajasin.  Maarikaga saame kokku regulaarselt.

Minule on Maarikaga kohtumine andnud võimaluse enda mõtetes selgus luua. Nendest eesmärke formuleerida ning teha samme ja tegutseda selle nimel, et mul oleks kõik hästi. Ühtviisi on kohtumine kui verstapost, katsun tegeleda nende asjadega mida endale eesmärgiks olen seadnud. Lisaks olen arutelude käigus jõunud teemadeni, mis minu elus pidevalt uuesti ja uuesti end ilmutavad. Olen saanud ideid ja mõtteid kuidas nende teemadega tegeleda. Olen väga tänulik võimaluse eest arutleda väljaspool seisva inimesega, kes näeb asju kui vaatleja, kes annab uue suuna ja uusi ideid ning adekvaatset tagasisidet.
Head koostööpartnerid