Ettevõte on nagu inimene

Veebruar 5, 2020


Ettevõte on nagu inimene. Väljast saame jälgida seda, mida inimene/ettevõte ütleb ja teeb. Seda, mis nende tegude ja ütluste taga on, me otseselt ei näe. Inimese puhul on selleks tema uskumused, hoiakud, emotsioonid, väärtused ja senised kogemused. Ettevõtte puhul on selleks ettevõtte kultuur, mis kujuneb seal töötavate inimeste ühiste tõekspidamiste, väärtuste ja kogemuste alusel.

Mis tagab inimese edukuse? Laias laastus tema vaimne võimekus/spetsiifilised oskused + emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus koos toetava suhtumisega. IQ on oluline, kuid selle potentsiaali rakendumine sõltub otseselt inimese sotsiaalsetest oskustest. Loomulikult sõltub see ka tegevuse iseloomust (hea spetsialist võid sa olla ka ilma eriliste suhtlemisoskusteta, kuid hea juht kindlasti mitte). Seega on vaimne võimekus/spetsiifilised oskused baas, mida saab emotsionaalse eneseteadlikkuse, sotsiaalsete oskuste ja sobiva suhtumisega kordades võimendada.

Mis tagab ettevõtte edukuse? Ka selle taga on laias laastus kaks tegurit – ettevõtte „võimekus“ ja ettevõtte kultuur ehk „tervis“. Ettevõtte võimekuse all mõtlen kõiki ettevõtte protsesse, spetsiifilisi teadmiseid ja oskuseid - kuidas turundada, kuidas finantse juhtida, kuidas kuluefektiivselt toimetada jne – kõike seda, mida õpetatakse ärikoolides. Ometi on palju ettevõtteid, kus kõik protsessid ja tegevused on timmitud ja lihvitud tasemeni, kus kõik toimib nagu kellavärk, kuid ometi supertulemusi ei ole. Nii nagu inimese puhul, on ka ettevõtte puhul tema võimekuse kordajaks tema kultuur. Milline on õhkkond, kas inimesed tahavad sinna tööle tulla, kas töötajate silmad säravad, ideed kerkivad ja igaüks võtab vastutust. Sellisesse ettevõttesse sisse astudes tervitavad sind naeratavad näod ja avatud hoiak. Kindlasti tasub meeles pidada seda, et mõlemad kordajad on olulised – paljud entusiasmil põhinevad start-up’id ebaõnnestuvad kui nad ei suuda piisavalt arendada oma sisulist võimekust.

Nii nagu toimub inimese areng, toimub ka ettevõtte areng. Inimese olemusest tulenev tavapärane lähenemine on see, et probleemi korral pöörame tähelepanu ennekõike sellele, mis on tuttav, mida on meile õpetatud – milline on meie äriprotsessi kõige nõrgem lüli, kuidas seda järgi aidata või protsessi ümber kujundada. Ja sellega enamasti asi piirdub. Nii kohtleme ka oma lapsi koolides – kui matemaatikas on hinded halvad, siis tuleb intensiivsemalt matemaatikat õppida. Äri saab oma protsessid korda ning lapse matemaatikahinded paranevad, kuid heaolutunnet see ei paranda ning suurepäraseid tulemusi sellega ei kaasne.

Nüüd oleks õige aeg pöörata tähelepanu teisele kordajale. Inimese puhul keskendume tema arendamisel eneseteadlikkuse suurendamisele, et ta oskaks teha teadlikke valikuid, kujundada toetavat suhtumist, juhtida oma emotsioone ning kõige selle baasilt olla sisukaks ja meeldivaks partneriks oma kaaslastele. Lapsel aitame aru saada, miks ja kui palju tal matemaatikat elus vaja läheb, arendame enesejuhtimise oskuseid selle taseme tulemuste saavutamiseks ning avastame temaga koos hoopis teisi valdkondi, mis tal silmad särama panevad.

Äritulemuste parandamiseks tuleb samuti keskenduda ettevõtte kultuuri/tervise edendamisele. Kõigepealt teadlikkus sellest, milline on meie olukord hetkel ja kuhu tahame välja jõuda. Mis on kultuuri vaates meie tugevused ja ohukohad ning millele tahame rõhu panna, mis on meie äri eripära/põhiväärtus? On see odav hind, toote kvaliteet, kliendi vajadustest lähtumine või miski muu? Miks me üldse olemas oleme? Sellele järgneb küsimus „kuidas?“ ehk mis on meile omane selle tulemuse saavutamise teekonnal. Näiteks Ameerika lennufirma Southwest Airlines äri põhineb sellel, et lendamine peab olema taskukohase hinnaga. Selle juures tegutsevad nad kiiresti, suhtlevad kliendiga avatult ja väärtustavad huumorit. Kui sellised põhimõtted on läbi arutatud ja kokku lepitud, siis võimaldab see igal tasandil langetada paremaid ja kiiremaid otsuseid, annab inimestele sihi ja selge tunnetuse oma pädevusest ja piiridest, mis omakorda võimustab, käivitab mõtlemise ja paneb tegutsema.

Kõik see tundub lihtne ja arusaadav, ometi on areng paras müsteerium ning toimub igaühega omal kombel. Teisalt annab see kindlust otsimaks just oma teed ja tegema katsetusi. Märksõnadeks on teadlikkus ja tegutsemine – iga õpiprotsessi nurgakivid. Kui vajad sel teekonnal tuge inimesena, juhina või ettevõttena, siis oled oodatud coachingusse.

Head koostööpartnerid